Ladakhpartner im TV 2014

Ladakhpartner im MDR THÜRINGEN JOURNAL „Dentales Abenteuer im Himalaya“: